Dijaki

V šolskem letu 2019/20 je v dijaškem domu 86. dijakov :

Razporejeni so v 3 vzgojne skupine:

1. VZGOJNA SKUPINA: 29. dijakov, 18.deklet, 11. fantov

2. VZGOJNA SKUPINA: 18. dijakov, 12.deklet, 6.fantov

3. VZGOJNA SKUPINA: 25.dijakov, 16.deklet, 9.fantov

4. VZGOJNA SKUPINA: 14.dijakov, 9.deklet, 5.fantov