Dijaki

V šolskem letu 2016/17 je v domu 88. dijakov :

Razporejeni so v 4 vzgojne skupine:

1. VZGOJNA SKUPINA: 1. letnik dekleta in fantje; vzgojitelj Robert Rolih
2. VZGOJNA SKUPINA: 2. letnik dekleta in fantje; vzgojiteljica Katarina Bittner Gerželj
3. VZGOJNA SKUPINA: 3. letnik dekleta in fantje; vzgojitelj Simon Cigoj
4. VZGOJNA SKUPINA: 4. letnik dekleta in fantje; vzgojiteljica Ivica Čermelj