Dijaki

V šolskem letu 2023/24 imamo 93 dijakov, ki so razporejeni v 4 vzgojne skupine:
    1. vzgojna skupina: 1. letnik (27 dijakov: 18 deklet in 9 fantov); vzgojitelj: Simon Cigoj
    2. vzgojna skupina: 2. letnik in 3. a (27 dijakov: 16 deklet in 11 fantov); vzgojitelj: Robert Rolih
    3. vzgojna skupina: 3. b in 3. c (25 dijakov: 15 deklet in 10 fantov); vzgojiteljica: Neža Tomažič
    4. vzgojna skupina: 4. letnik (15 dijakov: 8 deklet in 7 fantov); vzgojiteljica: Kristina Slejko