Dijaki

V šolskem letu 2018/19 je v dijaškem domu 74. dijakov :

Razporejeni so v 3 vzgojne skupine:

1. VZGOJNA SKUPINA: 1. letnik in dekleta 3. letnika; vzgojitelj Simon Cigoj in vzgojiteljica Katarina Bittner Gerželj

2. VZGOJNA SKUPINA: 2. letnik in fantje 3. letnika; vzgojitelj Robert Rolih

3. VZGOJNA SKUPINA: 4. letnik; vzgojiteljica Ivica Čermelj