Dnevni red

5.30 do 6.30 jutranja učna ura z dovoljenjem vzgojitelja
6.20 bujenje
6.45 do 7.15 zajtrk za 1., 2. in 3. letnik
6.45 do 8.00 zajtrk za 4. letnik
7.00 jutranja molitev
9.00 do 14.00 dom je zaklenjen
13.15 do 14.00 kosilo (četrtek)
13.45 do 15.15 interesna dejavnost (četrtek)
14.00 do 14.30 kosilo (ponedeljek, torek, sreda, petek)
14.25 do 20.50 popoldansko dežurstvo
15.00 do 16.00 kosilo (4. letnik in za vse, ki imajo obšolske dejavnosti)
15.30 do 16.30 prva učna ura
16.30 do 16.40 odmor
16.40 do 17.40 druga učna ura
17.40 do 18.00 odmor
18.00 do 19.00 tretja učna ura
18.30 sveta maša
19.00 do 19.30 večerja
19.30 do 20.45 interesne dejavnosti
20.45 do 21.30 srečanje vzgojne skupine (ponedeljek)
21.00 do 21.20 srečanje vzgojne skupine (četrtek)
21.00 večerna molitev v kapeli (torek, sreda)
21.40 do 22.40 nočna učna ura z dovoljenjem vzgojitelja
22.00 nočni počitek

Učne ure:

Dijaki se lahko učijo v dijaških sobah ali pa v učnih sobah in skupnih prostorih. Spodbujamo medsebojno pomoč.