Dnevni red

Dnevni red je namenjen urejenemu poteku osebnega in skupnega dela v domu.

V šolskem letu 2012/13 imamo naslednji dnevni red:

 

06.25 vstajanje
06.40 skupna jutranja molitev
06.45 zajtrk (do 7.15)
07.20 začetek jutranjega dežurstva oz. odhod v šolo
07.30 pouk po urniku ŠGV
14.00

kosilo do 15.00 (za maturante z 9. uro pouka od 15.40 do 15.55;

ob petkih oz. zadnji dan pouka kosilo od 13.15 do 14.30)

prosto; športne aktivnosti
15.45 prve učne ure
17.15 odmor
17.45 druge učne ure
18.45 sveta maša
19.00 večerja
19.30 čas za dejavnosti, pogovore, prosto
21.05 sklepno srečanje z večerno molitvijo
22.00 nočni počitek

 

Učne ure:

Dijaki se lahko učijo v dijaških sobah ali pa v učnih sobah in skupnih prostorih. Spodbujamo medsebojno pomoč.