Dnevni red

Dnevni red je namenjen urejenemu poteku osebnega in skupnega dela v domu.

6.30                         vstajanje

6.40 do 6.55           zajtrk za 1. in 2. letnik

6.55                         jutranja molitev

7.00 do 7.15           zajtrk za 3. In 4. letnik

7.20                         začetek jutranjega dežurstva in odhod v šolo

14.00 do 14.30     kosilo za 1. In 2. letnik

14.40 do 15.00       kosilo za 3. In 4. letnik

15.45 do 16.00      kosilo maturantje

15.30                       prva učna ura

17.00 do 17.30       odmor

17.30                       druga učna ura

18.00                       sveta maša

18.45 do 19.00      večerja za 1. In 2. letnik

19.15 do 19.30       večerja za 3. In 4. Letnik

20.30                       večerna molitev za 1. Vzgojno skupino

20.50                       večerna molitev za 2. Vzgojno skupino

21.10                       večerna molitev za 3. Vzgojno skupino

22.00                       nočni počitek

Učne ure:

Dijaki se lahko učijo v dijaških sobah ali pa v učnih sobah in skupnih prostorih. Spodbujamo medsebojno pomoč.