Domska skupnost

Vsi dijaki Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava so povezani v domsko dijaško skupnost. Domska dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji domskega življenja. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje. Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Domske skupnosti Dijaškega doma škofijske gimnazije Vipava. Delo domske skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo dijaške skupnosti.

 

Vodstvo domske dijaške skupnosti 2017/18: 

  • Predsednik: Julija Pavletič, tretja vzgojna skupina
  • Tajnik: Klara Govekar, tretja vzgojna skupina
  • Varuh dijakovih pravic: Matija Šavli, tretja vzgojna skupina
  • Mentor: Ivan Likar, kaplan

e-mail: domska.skupnost@sgv.si

 

Predstavniki vzgojnih skupin v Dijaškem parlamentu 2017/18:

Vzgojna skupina Predsednik Športni referent Kulturni referent
PRVA Lucija Štremfelj Simon Ogorevc Kaja Zagožen
DRUGA Klara Kavčič Janez Medvešček Matija Krigl
TRETJA Jakob Jamnik Živa Kovšca Damjan Medvešček
ČETRTA Aleks B. Jogan Barbara Prinčič Nika Glavina

 

Seje dijaškega parlamenta v šolskem letu 2017/2018: