Domska skupnost

Vsi dijaki Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava so povezani v domsko dijaško skupnost. Domska dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji domskega življenja. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje. Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Domske skupnosti Dijaškega doma škofijske gimnazije Vipava. Delo domske skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo Domske skupnosti.

Vodstvo domske dijaške skupnosti 2023/2024

  • Predsednik: Ana Povšič
  • Tajnik: Zala Škrlj
  • Varuh dijakovih pravic: Jana Muha
  • Referent Domske skupnosti za kuhinjo: Peter Lev Carli
  • Mentor: Simon Cigoj, vzgojitelj

Elektronski naslov: domska.skupnost@sgv.si

Predstavniki vzgojnih skupin v Dijaškem parlamentu 2023/2024

VZGOJNA SKUPINA

PREDSEDNIK

TAJNIK

KULTURNI REFERENT

ŠPORTNI REFERENT

PRVA

Zala Škrlj

Lana Vrh

Jerca Bajc

Nejc Novak

DRUGA

Ana Povšič

Ciril Mezel

Neža Bucik

Janez Muri

TRETJA

Metka Brigita Marc

Peter Lev Carli

Kristina Stantič

Tomaž Kočar

ČETRTA

Jana Muha

David Belac

Lucija Godnič Jakob Merzel