Domska skupnost

Vsi dijaki Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava so povezani v domsko dijaško skupnost. Domska dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji domskega življenja. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje. Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Domske skupnosti Dijaškega doma škofijske gimnazije Vipava. Delo domske skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo Domske skupnosti.

Vodstvo domske dijaške skupnosti 2020/2021

  • Predsednik: Kristjan Biancuzzi, 1. vzgojna skupina
  • Tajnik: Luka Štrukelj, 1. vzgojna skupina
  • Varuh dijakovih pravic: Monika Tomažič, 3. vzgojna skupina
  • Referent Domske skupnosti za kuhinjo: Matic Srnel, 2. vzgojna skupina
  • Mentor: Simon Cigoj, vzgojitelj

Elektronski naslov: domska.skupnost@sgv.si

Predstavniki vzgojnih skupin v Dijaškem parlamentu 2020/2021

VZGOJNA SKUPINA PREDSEDNIK TAJNIK KULTURNI REFERENT ŠPORTNI REFERENT
PRVA Kristjan Biancuzzi Iza Zeljkovič Lucija Godnič Peter Lev
DRUGA Matic Srnel Lucija Žerjal Mila Benčič Tomaž Jereb
TRETJA Lucija Štremfelj Aljaž Novak Kaja Zagožen Viktorija Horvat