Filmski večeri

Ob večerih si dijaki ogledajo različne filme in se ob njih pogovarjajo. S tem spoznavajo filmsko govorico, se vzgajajo za razumevanje filma, hkrati pa v pogovoru ob problematiki filma odkrivajo sebe in druge, kar jim daje priložnost za osebno rast.