O dijaškem domu

Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava
Grabrijanova ulica 19
5271 Vipava
Tel.: (05) 365 54 10
sgv_dd@siol.net