Spoved in pogovor

Za osebni pogovor ali spoved je, od ponedeljka do četrtka, na razpolago domski kaplan. Načeloma med 14.30 in 18.00 ter 19.45 in 20.45, izjeme so tiste ure, ko kaplan vodi neko dejavnost. Če se pogovor ali spoved odvija v času prve učne ure, naj dijak o tem obvesti matičnega vzgojitelja.
Pred velikimi prazniki (adventni in postni čas) sta za osebni pogovor ali spoved na razpolago oba kaplana: šolski kaplan (g. Primož Erjavec) in domski kaplan (g. Ivan Likar). Seznam razpoložljivosti je obešen na oglasni deski pri kaplanovi sobi (Knjižica s šestnajstimi vzorci priprav na spoved).
Dijakom omogočamo tudi duhovno vodstvo oz. spremljanje. Gre za mesečna srečanja dijaka in osebnega spremljevalca (oba kaplana), ob katerih – po načelu duhovnega dnevnika – se dijak uči osebne refleksije in duhovnega razločevanja. Dijak, ki želi stopiti na to pot, izrazi željo kaplanu (enemu ali drugemu), nato pa skupaj določita ritem in kraj srečavanj.
Kontakti:
dd.sgv.si/vzgojitelji-v-domu/
sgv.si/profesorji/