Službe

Duhovno življenje in razne dejavnosti v dijaškem domu podpirajo nekatere “službe”.
Gre za službe, ki so prostovoljnega značaja, izražajo pa vidik služenja oz. prostovoljnosti in pomoči pri skupnemu življenju vseh dijakov.

V letu 2017-18 so te službe naslednje:
MEŽNARJI
Službo mežnarja prevzameta dva dijaka (dijakinji) drugega letnika in jo opravljata skozi dve leti.
Služba se nanaša na pomoč pri pripravi dnevnih maš, prazničnih maš in drugih vrst bogoslužij, ki potekajo v kapeli doma ali zunaj nje.
Služba je redna, tedenska.

V letošnjem letu so v dijaškem domu naslednji mežnarji:
ponedeljke pokriva Janez Medvešček, dijak 2. letnika.
torke pokriva Ahac Kikelj, dijak 3. letnika.
srede pokriva Damijan Medvešček, dijak 3. letnika.
Četrtke pokriva Klemen Grižnik, dijak 2. letnika.

PRVI MOLIVCI
Služba prvega molivca se nanaša na pripravo večernih molitev v kapeli dijaškega doma. Služba traja eno leto. Za prevzem službe so naprošeni vsakoletni maturanti.

Letošnji prvi molivci so:
Birsa Jogan Aleks
Bogataj Karmen
Ferletič Jurij
Glavina Nika
Škorjanc Lara
Uršič Tadej
Žbogar Benjamin
Babič David
Križnič Maja
Primic Viktorija
Prinčič Barbara
Žežlina Lenart

PRVI KITARISTI
Službo prvega kitarista prevzame dijak-inja, po presoji vzgojitelja, ki je zadolžen za organizacijo bogoslužnega petja. Služba se nanaša na pomoč pri organizaciji petja ob različnih bogoslužnih opravilih (maša, molitev, križev pot…).

Letos to službo opravljajo:
Nika Glavina, dijakinja 4. letnika
Mateja Čuk, djakinja 4. letnika
Julija Pavletič, dijakinja 3. letnika
Tamara Humar, dijakinja 2. letnika