Vpis v dijaški dom

Prijavno-vpisni postopek

Pomembni datumi za vpis v dijaški dom v šolskem letu 2019/2020 so:

21. januar 2019 Objava Razpisa za vpis v dijaški dom
15. in 16. februar 2019 Informativni dnevi
do 2. aprila 2019 Prijavljanje za vpis v dijaški dom
8. april 2019 Javna objava številčnega stanja prijav (na spletu)
do 23. aprila 2019 Morebitni prenosi prijav  za vpis v dijaški dom
do 29. maja 2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa
konec maja 2019 Vabilo na vpis
med 18. in 21. junijem 2019

VPIS v dijaški dom

**prijavljeni kandidati se bodo v dijaški dom vpisali takrat, ko se bodo vpisovali v šolo

 

Dijakom, ki se vpišejo na našo šolo, nudimo:
–    kvaliteten pouk
–    šolanje v mirnem okolju
–    sodelovanje na tekmovanjih iz znanja
–    pester nabor krožkov in obšolskih dejavnosti
–    urejeno šolsko stavbo in urejene učne pripomočke
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Dijaški dom nudi:
–    nastanitev dijakov v dvo ali tri posteljnih sobah z lastno kopalnico
–    zagotovljen čas za osebno učenje (učne ure)
–    učilnice za skupno učenje
–    spremstvo vzgojitelja v vzgojni skupini
–    prostočasne dejavnosti
–    redno in kvalitetno prehrano
–    priložnost za rekreacijo
–    priložnost za krepitev osebne duhovnosti
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Vabljeni k ogledu šole in doma ter na pogovor.
Informacije dobite v svetovalni službi: Petra Rep, tel: 05/ 365 53 14, petra.rep@sgv.si.
SPLOŠNO O VPISU v DIJAŠKI DOM ŠGV
Dom je namenjen dijakom Škofijske gimnazije Vipava in gojencem Malega semenišča.
Za sprejem v dom mora dijak/inja:
–    imeti status dijaka ŠGV ali gojenca Malega semenišča Vipava,
–    se prijaviti v skladu s predpisani roki,
–    podpisati Pogodbo o bivanju v dijaškem domu ŠGV.

Prijavnico lahko natisnete tukaj.

 

Subvencija za družine, ki imajo v dijaških domovih več otrok
Starši, ki imate na bivanju v katerem koli dijaškem domu v Sloveniji hkrati 2 ali več otrok, lahko uveljavljate pravico do subvencije.
S subvencijo Ministrstvo za šolstvo in šport v celoti pokrije stroške bivanja v dijaškem domu za otroka, ki bo prvi zaključil šolanje.
Vlogo za subvencijo oddajte tistemu dijaškemu domu, v katerem biva otrok, ki bo najprej končal bivanje v domu (ki bo manj časa upravičen do subvencije), lahko hkrati s prijavnico za vpis v dijaški dom. Bodite pa pozorni, da mora biti za oba (vse) otroke isti starš podpisnik pogodbe o bivanju v dijaškem domu in plačnik bivanja.

Vlogo za subvencijo lahko natisnete tukaj.
Oglejte si tukaj o subvenciji.

Pogodba je dokument, s katerim vsak dijak in njegovi starši ter dijaški dom uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Vsebuje izjavo staršev, da so seznanjeni s pravili bivanja v dijaškem domu, da sprejemajo krščansko usmeritev doma in njegov vzgojni koncept ter da bodo redno plačevali oskrbnino. Vsebuje tudi obljubo dijaka, da bo aktivno sodeloval pri duhovnih in drugih dejavnostih v domu ter prispeval k ustvarjanju pozitivnega vzdušja.

V primeru omejitve vpisa v DD veljajo določila Pravilnika o postopku sprejemanja na bivanje v dijaški dom ŠGV. Ogledate si ga lahko tukaj.

Za informacije v zvezi z vpisom v dijaški dom se obrnite na svetovalno delavko, ga. Petro Rep (tel.: 05/365 53 14; e-mail: petra.rep@sgv.si).