Vpis v dijaški dom

Prijavno-vpisni postopek
Pomembni datumi za vpis v dijaški dom v šolskem letu 2020/2021 so:

do 20. januarja 2020 Objava razpisa za vpis v dijaške domove
14. in 15. februar 2020 Informativni dnevi v dijaških domovih
do 2. aprila 2020 Prijavljanje kandidatov za vpis v dijaški dom
10. april 2020 Javna objava številčnega stanja prijav (na spletu)
do 23. aprila 2020 Možnost prenosa prijave.
Do tega roka lahko prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu
do 27. maja 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa – na spletu ŠGV
začetek junija 2020 Pisno vabilo na vpis
do 19. junija 2020 VPIS in prinašanje dokumentov kandidatov v dijaške domove brez omejitve vpisa, ki so se vpisali v srednje šole brez omejitve vpisa in informativni razgovori za ostale kandidate, ki se bodo vpisali kasneje; informativni razgovori kandidatov v dijaških domovih z omejitvijo vpisa
30. junij 2020 Vpis kandidatov v dijaške domove brez omejitve vpisa, ki so se vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v 2. krogu
Od 1. do 10. julija 2020 Izvedba izbirnega postopka, obveščanje kandidatov o sprejemu; vpis (v dijaških domovih z omejitvijo vpisa)
Do 10. julija 2020 Prenos prijav (in vpis) neizbranih kandidatov v dijaškem domu z omejitvijo vpisa v dijaške domove, ki imajo še prosta mesta
Od 11. julija do 31. avgusta 2020 Prenos prijav in vpis kandidatov, ki se niso prijavili za vpis v dijaški dom v prijavnem roku (do 2. 4. 2020), v dijaške domove, ki imajo še prosta mesta

 

Dijakom, ki se vpišejo na našo šolo, nudimo:

–    kvaliteten pouk
–    šolanje v mirnem okolju
–    sodelovanje na tekmovanjih iz znanja
–    pester nabor krožkov in obšolskih dejavnosti
–    urejeno šolsko stavbo in urejene učne pripomočke
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Dijaški dom nudi:
–    nastanitev dijakov v dvo ali tri posteljnih sobah z lastno kopalnico
–    zagotovljen čas za osebno učenje (učne ure)
–    učilnice za skupno učenje
–    spremstvo vzgojitelja v vzgojni skupini
–    prostočasne dejavnosti
–    redno in kvalitetno prehrano
–    priložnost za rekreacijo
–    priložnost za krepitev osebne duhovnosti
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Vabljeni k ogledu šole in doma ter na pogovor.
Informacije dobite v svetovalni službi: Petra Rep, tel: 05/ 365 53 14, petra.rep@sgv.si.
SPLOŠNO O VPISU v DIJAŠKI DOM ŠGV
Dom je namenjen dijakom Škofijske gimnazije Vipava in gojencem Malega semenišča.
Za sprejem v dom mora dijak/inja:
–    imeti status dijaka ŠGV ali gojenca Malega semenišča Vipava,
–    se prijaviti v skladu s predpisani roki,
–    podpisati Pogodbo o bivanju v dijaškem domu ŠGV.

Prijavnico lahko natisnete tukaj.

 

Subvencija za družine, ki imajo v dijaških domovih več otrok
Starši, ki imate na bivanju v katerem koli dijaškem domu v Sloveniji hkrati 2 ali več otrok, lahko uveljavljate pravico do subvencije.
S subvencijo Ministrstvo za šolstvo in šport v celoti pokrije stroške bivanja v dijaškem domu za otroka, ki bo prvi zaključil šolanje.

Vlogo za subvencijo oddajte v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo vaši otroci. Odločbo izda tisti dijaški dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije.
Bodite pozorni na to, da bo za oba oziroma vse otroke ISTI starš podpisnik pogodbe o bivanju v dijaškem domu in plačnik bivanja.

Vlogo za subvencijo lahko natisnete tukaj.
Oglejte si tukaj o subvenciji.

Pogodba je dokument, s katerim vsak dijak in njegovi starši ter dijaški dom uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Vsebuje izjavo staršev, da so seznanjeni s pravili bivanja v dijaškem domu, da sprejemajo krščansko usmeritev doma in njegov vzgojni koncept ter da bodo redno plačevali oskrbnino. Vsebuje tudi obljubo dijaka, da bo aktivno sodeloval pri duhovnih in drugih dejavnostih v domu ter prispeval k ustvarjanju pozitivnega vzdušja.

V primeru omejitve vpisa v DD veljajo določila Pravilnika o postopku sprejemanja na bivanje v dijaški dom ŠGV. Ogledate si ga lahko tukaj.

Za informacije v zvezi z vpisom v dijaški dom se obrnite na svetovalno delavko, ga. Petro Rep (tel.: 05/365 53 14; e-mail: petra.rep@sgv.si).