Študentje / Students

SLO

V dijaškem domu ŠGV (v nadaljevanju DD) nudimo možnost bivanja študentom in študentkam (v nadaljevanju študent).

Študentom, ki stanujejo v DD, poleg nastanitve nudimo posamezne obroke. Prehrano nudimo tudi tistim študentom, ki ne stanujejo v našem DD. Lahko se naročijo na posamezne obroke.

Cena sobe ne vključuje posteljnine, vzglavnika in odeje. Študent dobi le posteljo z jogijem; posteljnino, vzglavnik in odejo prinese s seboj ali to najame v DD z doplačilom za letni najem.

Če posteljnino najame, jo lahko menja v pralnici DD vsakih 14 dni oz. dvakrat na mesec, in sicer: spodnjo rjuho, prevleko za prešito odejo in prevleko za vzglavnik. Vsaka menjava znaša 5 €. V primeru najema posteljnine se avtomatično obračunata dve menjavi mesečno. Proti doplačilu je možno tudi, da si študent sam opere in zlika perilo.

Prednost pri vpisu v DD imajo študentje fakultet v Vipavi, nato študentje fakultet v Ajdovščini. Zaželeno je, da je študent nekadilec, ker v DD in v okolišu DD kajenje ni dovoljeno.

Podrobneje so pravice, dolžnosti in pogoji bivanja opredeljeni v Pravilniku o bivanju študentov v dijaškem domu, s katerim se je študent dolžan seznaniti pred vselitvijo v DD. PRAVILNIK

Stroški bivanja v DD se plačujejo mesečno, in sicer vnaprej. Mesečni znesek je odvisen od vrste sobe in števila stanovalcev v sobi; trenutno znaša od 130 € do 170 €. Strošek prehrane je odvisen od števila in vrste obrokov. CENIK ZA ŠTUDENTE.

Študentje se lahko udejstvujejo na duhovnem področju in se udeležujejo dejavnosti, ki so omenjene na spletni strani DD, pod rubriko Duhovnost in dejavnosti.

Glede na prosto število sob je trenutno možna samo nastanitev v večposteljnih sobah.

Za vpis v DD ŠGV pošljite izpolnjeno prijavnico do četrtka, 2. 9. 2021. V sredo, 8. 9. 2021, boste o odločitvi seznanjeni po e-mailu.

Po tem datumu bomo še sprejemali prijavnice, vendar možnosti nastanitve bo odločala razpoložljivost posteljnih kapacitet.

V primeru, da bodo v študijskem letu 2021/22 še veljali ukrepi zoper bolezen Covid 19, si pridružujemo pravico do spremembe pogojev za bivanje študentov v DD ŠGV.

Prijavnico, ki jo dobite tukaj, pošljite na e-naslov: student@sgv.si

ali na naslov:

Škofijska gimnazija Vipava, Goriška cesta 29, 5271 Vipava, pripis: prijavnica študentje.

ENG

In the Student`s Hall of Residence of ŠGV we offer the following options of accommodation to the students. The student

In addition to the accommodation, we offer the students who reside in the Student`s Hall of Residence separate meals.

In addition to that we also offer the meals to those students who do not reside in the Student`s Hall of Residence of ŠGV. Separate meals can be ordered.

The price of the room is based solely on the bed and mattress (without the pillow, blanket and bedding linen). The following items can be rented from the Student`s Hall of Residence of ŠGV or brought by the students individually.

In the case of renting the bedding, the bedding is changed in the laundry room of the Student`s Hall of Residence twice a month, every 14 days. The following items are changed together: the bedding linen, the pillow cover and quilt cover. Each change costs 5€. In the case of renting the bedding the change of bedding is automatically calculated in the monthly price.

With the additional payment, the students can wash and iron the linen themselves.

Students of the faculties of Vipava have priority in admission, followed by the students of the faculties of Ajdovščina. It is in the interest of the Student`s Hall of Residence that the student is not a smoker, since smoking is prohibited in the vicinity of the Student`s Hall of Residence.

The rights, duties and the terms of accommodation are specified in detail in the Rulebook of residence in the the Student`s Hall of Residence with which the student is obliged to get acquainted with prior to moving in. PRAVILNIK

The costs of residing in the Student`s Hall of Residence are payed monthly and beforehand. The cost of accommodation depends on the type of the room and the number of roommates and is currently equal to 130 to 170€. The cost of the meals depends on the number and type of the meals. CENIK ZA ŠTUDENTE.

The students can participate in religious activities and activities that are specified on the website of the Student`s Hall of Residence under the column “activities”.

Currently only multiple bed accommodation is offered due to current situation regarding the free rooms.

For registration in DD ŠGV, please send a completed application form by Thursday, September 2, 2021. On Wednesday, September 8, 2021, you will be notified of the decision by e-mail.

After that date, we will still receive registration forms, but the possibility of accommodation will be decided by the availability of bedding capacity.

In the event that measures against Covid 19 disease continue to apply in the academic year 2021/22, we reserve the right to change the conditions for the stay of students in DD ŠGV.

Please send your application form (which is available here) to e-mail address: student@sgv.si ;

or to the address:

Škofijska gimnazija Vipava, Goriška cesta 29, 5271 Vipava, with postscript: prijavnica študentje.