Pomembno je, da svoje znanje v nudenju prve pomoči in tako pomoči sočloveku, tudi obnovimo in nadgradimo.
Zahvaljujemo se zdravstvenemu domu Ajdovščina, ga.Špeli za izvedeno delavnico o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AZD, kot tudi za praktični prikaz.
Sodelovali smo tako dijaki kot vzgojitelji.