Velik sovražnik vseh dijakov je stres, še posebej proti koncu šolskega leta. S stresom se srečujemo, ko hočemo doseči dobre ocene in se s tem precej obremenjujemo.

Stres veliko vpliva na naše zdravje. Z namenom, da nam pokaže, kako se izognemo ali premagamo stres, je v dom prišla medicinska sestra ga. Špela iz Ajdovščine.

Delevnice o stresu smo se udeležili dijaki 2. letnika. Med predavanjem je poudarila, da so za spopadanje s stresom zelo pomembni sproščanje, komunikacija, gibanje in ustrezna prehrana.

Z vprašalniki in vajami komunikacije smo pokazali, da je to zelo pomembno.

Opomnila nas je, da stres ni le negativen, ampak tudi pozitiven, kar spodbudi v nas motivacijo za napredek.

Zato ga se moramo naučiti obvladati!!!

(Teodora Čvorović, dijakinja DD)