V sredo 10. Oktobra smo z radovednostjo čakali in dočakali predstavitev novih obrazov v dijaškem domu. Gre za 20 študentov, ki bivajo v dijaškem domu. Hitro smo ugotovili, da naš dom pridobiva internacionalno razsežnost.
Z besedami iz pesmi, ki smo jo ob tem zapeli, »Skupaj pojdimo do sreče do sonca…« smo si zaželeli, da bi znali sobivati in se ob tem sobivanju tudi bogatiti.