Poslavljamo se od milenijske generacije maturantov. Generacije rojene v letu 2000. Tretje letnice so lepo pripravile prostor in pogrinjke z domiselno kombinacijo cvetočih grmovnic, lučk in travniškega cvetja. Večerjo pa smo tradicionalno maturantom postregli vzgojitelj. Matična vzgojiteljica Ivica je predstavila vsakemu dijaku »po kateri zadevi si ga bo zapomnila«. Z domiselnimi darili so pa maturantje povedali po kateri zadevi si nas bodo zapomnili.

Vzgojitelj Simon