17:00 sestanek in nameščanje prvih letnikov  v sobe

17.45 sestanek in nameščanje drugih letnikov v sobe                     

18:00 odhod prvih letnikov na sestanek v šolo

18.30 sestanek in nameščanje tretjih letnikov

19.00 sestanek in nameščanje četrtih letnikov

19.00 – 19.30 večerja za 2. in 3. letnik

19.40 – 20.10 večerja za 1. in 4. letnik

20:30 večerna molitev za prvo vzgojno skupino

20.50 večerna molitev za drugo vzgojno skupino

21:10 večerna molitev za tretjo vzgojno skupino          

22:00 nočni počitek