Četrtek, 23.06. je bil dan za piknik.

Dan za zaključek…in za nek nov začetek.

Za maturante konec neke poti, nekega obdobja in obenem začetek neke nove poti, novega obdobja.

Za nižje letnike zaključek nekega koraka in obenem začetek novega koraka v gimnazijskem izobraževanju.

Sproščeno vzdušje in mladostna energija je zaznamovala to skupno zaključno srečanje.

Vsem skupaj ene lepe počitnice in pogumno »korakanje« skozi življenje še naprej!