Dejavnosti

Dolgčas nam ni.

Poleg učenja, družabnosti in aktivne izrabe prostega časa imajo dijaki možnost za:

  • dejavnosti, ki jih organizira šola (npr. precej dijakov sodeluje v prostovoljnem delu pri akciji “Postani moj prijatelj”),
  • dejavnosti, ki jih skupaj organizirata šola in dom, ter
  • dejavnosti, ki potekajo samo v domu.