Interesna dejavnost: streljanje

Sreda, 15. maja v vojašnici ob 14.30.