Usmeritev leta

Ključna beseda šolskega leta 2023/24 je

SOODGOVORNOST

Predlog logotipa za to leto

Razlaga logotipa

Logotip vsebuje besedo soodgovornost. V njej so prisotne dve barvi. Črna in rdeča. V prvih dveh “O”-jih so narisane oči, pod njima pa nasmešek. V središču logotipa sta roki, ki se rokujeta. Rokovanje je vpeto v silhueto srca.

Vse se začne pri očeh.

Oči opazijo kaj se dogaja, vidijo, prepoznajo stanje, situacijo, potrebo (VIDETI). Ali pa ne, seveda. Včasih si celo sami zakrivamo oči pred stvarmi.

Nasmešek želi opozoriti na to, da ko govorimo o odkrivanju potreb drugih, sveta, družbe, … da se ne smemo ujeti v pasivnost ali v črnogledost. Kljub vsem oviram smo poklicani, da vendarle naredimo nekaj dobrega. Vsako dobro (čeprav še tako majhno) pušča sled in preoblikuje svet. Toliko bolj, če skrbimo za to, kar simbolizirata roki, ki se rokujeta: če skrbimo za povezovanje enako mislečih, če skupaj delamo dobro in če to delamo z ljubeznijo.

V besedi soodgovornost so črke ODGOVOR rdeče. Ker ko opaziš, ko vidiš, ko prepoznaš da si del problema; lahko vidiš tudi da si del rešitve. da lahko nekaj narediš – da ODGOVORIŠ na stanje. Najslabše je pustiti vse na miru in se izmakniti odgovoru.

Potem pa je tu še logika barv in “ukrivljenosti” napisa. Beseda ODGOVOR je v rdeči barvi, kar želi ponazoriti da je včasih potrebno iti do “krvi” – če hočemo, da se bo kaj premaknilo. Potem so tu modre roke, ki se rokujejo. Povezanost podobno mislečih, prežetih z modrostjo (zdrava kmečka pamet). Sledi še krivuljni napis, ki simbolno spominja na svet, gobus, zemljo – naše delo za svet, družbo, naravo …

Logotip torej želi spodbuditi prepoznavanje, dejavnost, aktivnost in hkrati spodbuja k temu, da se delamo dobro, se povezujemo z isto-mislečimi, da živimo soodgovornost.

Zakaj ne le odgovornost?

Ker želimo opozoriti in se dotakniti lastne soudeleženosti pri odgovornosti; pa tudi odgovornosti do samega sebe.

Svetopisemsko ozadje

Ko Bog sprašuje Kajna – kje je tvoj brat – ta odgovarja: Sem mar jaz varuh svojega brata?

Varuhi smo – sebe, bratov, sester, narave, sveta, načina življenja, vrednot, ….