Vpis v dijaški dom

Prijavno-vpisni postopek
Pomembni datumi za vpis v dijaški dom v šolskem letu 2022/2023 so:

21. januar 2022 Objava razpisa za vpis v dijaške domove
11. in 11. februar 2022 Informativni dnevi v dijaških domovih
do 4. aprila 2022 Prijavljanje kandidatov za vpis v dijaški dom
11. april 2022 Javna objava številčnega stanja prijav (na spletu: MIZŠ, ŠGV)
do 25. aprila 2022 Možnost prenosa prijave.
Do tega roka lahko prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu
do 27. maja 2022 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa – na spletu ŠGV
začetek junija 2022 Pisno vabilo na vpis
med 16. in 21. junijem 2022 VPIS in prinašanje dokumentov kandidatov v dijaške domove brez omejitve vpisa, ki so se vpisali v srednje šole brez omejitve vpisa in informativni razgovori za ostale kandidate, ki se bodo vpisali kasneje; informativni razgovori kandidatov v dijaških domovih z omejitvijo vpisa
1. julij 2022 Prijavljanje in vpis dijakov v dijaške domove brez omejitve vpisa, ki se prvotno v ta dom niso prijavili, pa bi želeli tu bivati, ker so se v 2. krogu izbirnega postopka v SŠ vpisali na drugo SŠ
od 4. do 10. julija 2022 Prenos prijav iz dijaških domov z omejitvijo vpisa v dijaške domove s prostimi mesti, vpis
od 14. julija do 31. avgusta 2022 Prijavljanje in vpis kandidatov, ki se niso prijavili za vpis do 4. oz. 25. aprila 2022, v dijaške domove s prostimi mesti.


Dijakom, ki se vpišejo na našo šolo, nudimo:
*Vpis v šolo in v dijaški dom boste lahko uredili v istem terminu.

–    kvaliteten pouk
–    šolanje v mirnem okolju
–    sodelovanje na tekmovanjih iz znanja
–    pester nabor krožkov in obšolskih dejavnosti
–    urejeno šolsko stavbo in urejene učne pripomočke
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Dijaški dom nudi:
–    nastanitev dijakov v dvo ali tri posteljnih sobah z lastno kopalnico
–    zagotovljen čas za osebno učenje (učne ure)
–    učilnice za skupno učenje
–    spremstvo vzgojitelja v vzgojni skupini
–    prostočasne dejavnosti
–    redno in kvalitetno prehrano
–    priložnost za rekreacijo
–    priložnost za krepitev osebne duhovnosti
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Vabljeni k ogledu šole in doma ter na pogovor.
Informacije dobite v svetovalni službi: Petra Rep, tel: 05/ 365 53 14, petra.rep@sgv.si.
SPLOŠNO O VPISU v DIJAŠKI DOM ŠGV
Dom je namenjen dijakom Škofijske gimnazije Vipava in gojencem Malega semenišča.
Za sprejem v dom mora dijak/inja:
–    imeti status dijaka ŠGV ali gojenca Malega semenišča Vipava,
–    se prijaviti v skladu s predpisani roki,
–    podpisati Pogodbo o bivanju v dijaškem domu ŠGV.

Prijavnico lahko natisnete tukaj.

Subvencija za družine, ki imajo v dijaških domovih več otrok
Starši, ki imate na bivanju v katerem koli dijaškem domu v Sloveniji hkrati 2 ali več otrok, lahko uveljavljate pravico do subvencije.
S subvencijo Ministrstvo za šolstvo in šport v celoti pokrije stroške bivanja v dijaškem domu za otroka, ki bo prvi zaključil šolanje.

Vlogo za subvencijo oddajte v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo vaši otroci. Odločbo izda tisti dijaški dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije.
Bodite pozorni na to, da bo za oba oziroma vse otroke ISTI starš podpisnik pogodbe o bivanju v dijaškem domu in plačnik bivanja.

Vlogo za subvencijo lahko natisnete tukaj.
Sklep o subvenciji si preberite tukaj.

Pogodba je dokument, s katerim vsak dijak in njegovi starši ter dijaški dom uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Vsebuje izjavo staršev, da so seznanjeni s pravili bivanja v dijaškem domu, da sprejemajo krščansko usmeritev doma in njegov vzgojni koncept ter da bodo redno plačevali oskrbnino. Vsebuje tudi obljubo dijaka, da bo aktivno sodeloval pri duhovnih in drugih dejavnostih v domu ter prispeval k ustvarjanju pozitivnega vzdušja.

V primeru omejitve vpisa v DD veljajo določila Pravilnika o postopku sprejemanja na bivanje v dijaški dom ŠGV. Ogledate si ga lahko tukaj.

Za informacije v zvezi z vpisom v dijaški dom se obrnite na svetovalno delavko, ga. Petro Rep (tel.: 05/365 53 14; e-mail: petra.rep@sgv.si).