Vpis v dijaški dom

Prijavno-vpisni postopek
Pomembni datumi za vpis v dijaški dom v šolskem letu 2023/2024 so:

16. januar 2023 Objava razpisa za vpis v dijaške domove
17. in 18. februar 2023 Informativni dnevi v dijaških domovih
do 21. junija 2023 Prijavljanje kandidatov za vpis v dijaški dom
26. junij 2023 Javna objava številčnega stanja prijav (na spletu: MIZŠ, ŠGV)
do 30. junija 2023

a)      Prenosi prijav kandidatov za vpis v dijaški dom

b)      Prva prijava za kandidate, ki bi zaradi vpisa na drugo šolo v 2. krogu v srednji šoli želeli bivati v dijaškem domu in se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom

c)      Prva prijava za kandidate, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini

4. julij 2023 Javna objava številčnega stanja prijav (MIZŠ, ŠGV)
med 3. in 7. julijem 2023

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa in vabila k vpisu

Vpis in prinašanje dokumentacije učencev in dijakov v dijaške domove brez omejitve vpisa

*oddaja dokumentacije za vpis v Dijaški dom ŠGV bo možna tudi ob vpisu na šolo oz. izvedbi 1. kroga izbirnega postopka, torej med 16. in 21. junijem 2023

med 17. julijem in 31. avgustom 2023 Prenos prijav, vpis in prinašanje dokumentov kandidatov, ki se niso prijavili za vpis v dijaški dom do 21. 6. 2023, v dijaške domove, ki imajo prosta mesta

 


Dijakom, ki se vpišejo na našo šolo, nudimo:

–    kvaliteten pouk
–    šolanje v mirnem okolju
–    sodelovanje na tekmovanjih iz znanja
–    pester nabor krožkov in obšolskih dejavnosti
–    urejeno šolsko stavbo in urejene učne pripomočke
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Dijaški dom nudi:
–    nastanitev dijakov v dvo ali tri posteljnih sobah z lastno kopalnico
–    zagotovljen čas za osebno učenje (učne ure)
–    učilnice za skupno učenje
–    spremstvo vzgojitelja v vzgojni skupini
–    prostočasne dejavnosti
–    redno in kvalitetno prehrano
–    priložnost za rekreacijo
–    priložnost za krepitev osebne duhovnosti
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Vabljeni k ogledu šole in doma ter na pogovor.
Informacije dobite v svetovalni službi: Petra Rep, tel: 05/ 365 53 14, petra.rep@sgv.si.

 

SPLOŠNO O VPISU v DIJAŠKI DOM ŠGV
Dom je namenjen dijakom Škofijske gimnazije Vipava in gojencem Malega semenišča.
Za sprejem v dom mora dijak/inja:
–    imeti status dijaka ŠGV ali gojenca Malega semenišča Vipava,
–    se prijaviti v skladu s predpisani roki,
–    podpisati Pogodbo o bivanju v dijaškem domu ŠGV.

Prijavnico lahko natisnete tukaj.
Obrazec za pripravo pogodbe o bivanju v dijaškem domu lahko natisnete tukaj.

Pogodba je dokument, s katerim vsak dijak in njegovi starši ter dijaški dom uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Vsebuje izjavo staršev, da so seznanjeni s pravili bivanja v dijaškem domu, da sprejemajo krščansko usmeritev doma in njegov vzgojni koncept ter da bodo redno plačevali oskrbnino. Vsebuje tudi obljubo dijaka, da bo aktivno sodeloval pri duhovnih in drugih dejavnostih v domu ter prispeval k ustvarjanju pozitivnega vzdušja.

SUBVENCIJA ZA DRUŽINE, KI IMAJO V DIJAŠKIH DOMOVIH VEČ OTROK

Starši, ki imate na bivanju v katerem koli dijaškem domu v Sloveniji hkrati 2 ali več otrok, lahko uveljavljate pravico do subvencije.
S subvencijo Ministrstvo za šolstvo in šport v celoti pokrije stroške bivanja v dijaškem domu za otroka, ki bo prvi zaključil šolanje.

Vlogo za subvencijo oddajte v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo vaši otroci. Odločbo izda tisti dijaški dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije.
Bodite pozorni na to, da bo za oba oziroma vse otroke ISTI starš podpisnik pogodbe o bivanju v dijaškem domu in plačnik bivanja.

Vlogo za subvencijo lahko natisnete tukaj.
Sklep o subvenciji si preberite tukaj.

V primeru omejitve vpisa v DD veljajo določila Pravilnika o postopku sprejemanja na bivanje v dijaški dom ŠGV. Ogledate si ga lahko tukaj.

DIJAŠKI SKLAD – PROJEKT BOTRSTVO

Več o projektu si lahko preberete tukaj
Vlogo lahko natisnete tukaj.