Vpis v dijaški dom

V dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava razpisujemo 40 prostih mest v šolskem letu 2024/25.
Pomembni datumi za vpis v 1. letnik:
do 15. januarja 2024Objava razpisa za vpis v dijaške domove
16. in 17. februar 2024Informativni dnevi v dijaških domovih
do 2. aprila 2024Prijavljanje kandidatov za vpis v dijaški dom
8. aprila 2024Javna objava številčnega stanja prijav (na spletu: MIZŠ, ŠGV)
do 3. julija 2024a)      Prenosi prijav kandidatov za vpis v dijaški domb)     Prva prijava za kandidate, ki bi zaradi vpisa na drugo šolo v 2. krogu v srednji šoli želeli bivati v dijaškem domu in se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom zaradi:

– prenosa prijave v srednji šoli do 23. 4. 2024 ali
– vpisa na drugo šolo v 2. krogu v srednji šoli

c)      Prva prijava za kandidate, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini

4. julij 2024Javna objava številčnega stanja prijav (MIZŠ, ŠGV)
med 4. in 10. julijem 2024Sprejem sklepov dijaških domov o morebitnih omejitvah vpisa.Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa in vabila k vpisu.

Vpis in prinašanje dokumentacije učencev in dijakov v dijaške domove brez omejitve vpisa

*oddaja dokumentacije za vpis v Dijaški dom ŠGV bo možna tudi ob vpisu na šolo oz. izvedbi 1. kroga izbirnega postopka, torej med 4. in 10. julijem 2024

med 15. julijem in 30. avgustom 2024Prenos prijav, vpis in prinašanje dokumentov kandidatov, ki se niso prijavili za vpis v dijaški dom do 2. 4. 2024, v dijaške domove, ki imajo prosta mesta


Dijakom, ki se vpišejo na našo šolo, nudimo:

–    kvaliteten pouk
–    šolanje v mirnem okolju
–    sodelovanje na tekmovanjih iz znanja
–    pester nabor krožkov in obšolskih dejavnosti
–    urejeno šolsko stavbo in urejene učne pripomočke
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Dijaški dom nudi:
–    nastanitev dijakov v dvo ali tri posteljnih sobah z lastno kopalnico
–    zagotovljen čas za osebno učenje (učne ure)
–    učilnice za skupno učenje
–    spremstvo vzgojitelja v vzgojni skupini
–    prostočasne dejavnosti
–    redno in kvalitetno prehrano
–    priložnost za rekreacijo
–    priložnost za krepitev osebne duhovnosti
–    vzgojo temelječo na krščanskih vrednotah

Vabljeni k ogledu doma ter na pogovor.
Informacije dobite v v svetovalni službi: Urška Doblehar, tel.: šola tel.: 05/365 53 13, DD tel.: 05/365 54 24, e-naslov: pomocnik.ravnatelja@sgv.si.

SPLOŠNO O VPISU v DIJAŠKI DOM ŠGV
Dom je namenjen dijakom Škofijske gimnazije Vipava in gojencem Malega semenišča.
Za sprejem v dom mora dijak/inja:
–    imeti status dijaka ŠGV ali gojenca Malega semenišča Vipava,
–    se prijaviti v skladu s predpisani roki,
–    podpisati Pogodbo o bivanju v dijaškem domu ŠGV.

Prijavnico lahko natisnete tukaj.
Obrazec za pripravo pogodbe o bivanju v dijaškem domu lahko natisnete tukaj.

Pogodba je dokument, s katerim vsak dijak in njegovi starši ter dijaški dom uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Vsebuje izjavo staršev, da so seznanjeni s pravili bivanja v dijaškem domu, da sprejemajo krščansko usmeritev doma in njegov vzgojni koncept ter da bodo redno plačevali oskrbnino. Vsebuje tudi obljubo dijaka, da bo aktivno sodeloval pri duhovnih in drugih dejavnostih v domu ter prispeval k ustvarjanju pozitivnega vzdušja.

SUBVENCIJA ZA DRUŽINE, KI IMAJO V DIJAŠKIH DOMOVIH VEČ OTROK

Starši, ki imate na bivanju v katerem koli dijaškem domu v Sloveniji hkrati 2 ali več otrok, lahko uveljavljate pravico do subvencije.
S subvencijo Ministrstvo za šolstvo in šport v celoti pokrije stroške bivanja v dijaškem domu za otroka, ki bo prvi zaključil šolanje.

Vlogo za subvencijo oddajte v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo vaši otroci. Odločbo izda tisti dijaški dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije.
Bodite pozorni na to, da bo za oba oziroma vse otroke ISTI starš podpisnik pogodbe o bivanju v dijaškem domu in plačnik bivanja.

Vlogo za subvencijo lahko natisnete tukaj.
Sklep o subvenciji si preberite tukaj.

V primeru omejitve vpisa v DD veljajo določila Pravilnika o postopku sprejemanja na bivanje v dijaški dom ŠGV. Ogledate si ga lahko tukaj.

DIJAŠKI SKLAD – PROJEKT BOTRSTVO

Več o projektu si lahko preberete tukaj.
Vlogo lahko natisnete tukaj.