ZAKLJUČNO SREČANJE 2. VZGOJNE SKUPINE JE POSTALO SLUŽENJE CERKVI

Lanskoletna Erasmus izkušnja v Bratislavi je 2. vzgojni skupini dala izkušnjo lepote biti skupaj, nekaj videti in narediti. Zamenjali smo tujino za domačo Obalo, v vikend srečanju od 16. do 18. 6. 2023 odkrivali lepoto, zgodovino, kulturo in etnološki vidik istrskih vasic (Pomjan, Šmarje, Padna, Korte, Izola), se v preprostosti družili, kuhali, uživali v igri, kopanju in pogovoru, sodelovali pri župnijski sv. maši v Izoli. Središčni del pa je zavzemalo prostovoljno delo na medreligijskem srečanju za dialog in mir na Balkanu v Kopru.

V Kopru se je od 17. – 18. 6. 2023 odvijalo veliko medreligijsko srečanje za dialog in mir na Balkanu. Zbralo se je preko 200 udeležencev 3 velikih religij (predstavniki vseh treh krščanskih verstev, predstavniki islama in judovstva) iz 15 držav Balkanskega polotoka, med drugim tudi predsednica države. Samo srečanje je bilo razdeljeno na štiri velike dogodke in vmesna individualna srečanja. V prvem delu je bil Forum za dialog in mir, kjer so spregovorili vidni predstavniki vseh verstev, predsednica države, glavni tajnik papeža in drugi. Sledil je Festival Mladi za mir, kjer so se predstavile različne verske in narodne skupnosti preko plesa in pesmi. Zvečer je bil v koprski stolnici mogočen orgelski koncert s solisti. Srečanje se je končalo s slovesno sv. mašo v nedeljo v stolnici, ki jo je vodil kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik ter papežev posebni delegat za Forum v Kopru, ob somaševanju apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji nadškof msgr. Jean-Marie Speich ter drugih škofov in duhovnikov.

Prizadevanje za mir je naloga vsakega posameznika in celotne družbe. To zadeva sleherno človeško osebo, ne samo vseh družbenih struktur. Vsi smo odgovorni za gradnjo miru. Mir je možen v iskrenem dialogu, poslušanju in aktivni participaciji; v mirnem sobivanju in spoštovanju različnosti. Samo skupaj lahko gradimo mir in ga uresničujemo. Potrebujemo drug drugega. V končni deklaraciji so tudi zapisali, da »le okrepljena vera v Boga in iskreno presojanje lastnih dosedanjih dejanj, ki jih zaznamuje človeška nemoč, pripomore k doseganju miru in blaginje na medosebnem, družbenem in duhovnem področju.«

V samo srečanje so bili vključeni tudi dijaki dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava. Dijaki 2. vzgojne skupine so del svojega vikend srečanja namenili tudi pomoči na srečanju kot prostovoljci. Skozi celoten sobotni dan so z majhnimi dejanji in sodelovanjem: usmerjanje gostov, prometa, priprava osrednjega prostora, deljenje dekleracij, programskega gradiva na srečanju za mlade, pospravljanje in druga opravila uresničevali namen tega srečanja, da z majhnimi dejanji in s sodelovanjem gradili mir. Zadovoljni so bili, saj so opazili, da lahko že z majhnimi dejanji, ki so bila v njihovih očeh nepomembna, pri drugih izvabila zadovoljstvo, hvaležnost, ponos na njihov darovan čas. Na Festivalu za mlade pa je nastopal tudi domski band Aeternum tactus, kjer je s pesmijo Po vodi navdušil zbrano množico. V samo dejavnost so bili vključeni tudi bivši dijaki Škofijske gimnazije Vipave, tako z organizacijo celotnega programa za mlade Aleks Birsa Jogan, kot z veznim tekstom na festivalu za mlade Luka Štrukelj, ter tudi drugi v različnih vlogah.

Mladi so s svojim sodelovanjem pokazali, da se da svet spremeniti na bolje, če le vsak prispeva svoj delež. Z majhnimi koraki gradimo družbo miru.

Lepo je biti skupaj in graditi vezi, ki presegajo formalna druženja in zapišejo ne samo lepih spominov, ampak tudi omogočajo osebno rast, grajenje prijateljstev, ki ostanejo. In to šteje.

Urška Doblehar

Foto: Dijaški dom ŠGV