Tehnično osebje

KUHINJA

vodja kuhinje
Barbara Koren
kuhinja@sgv.si

tel.: 05 365 54 13

kuharji
Vesna Krapež
Danijela Bajc
Erik Vončina

kuhinjske pomočnice
Helena Črnilogar
Marija Čuk
Nika Rutar
Maja Šuc


ČISTILKE

Gabrijela Sluga
Helena Blanuša (skrbi tudi za pralnico)


HIŠNIK

Metod Naglost
metod.naglost@sgv.si