Strokovni delavci

VZGOJITELJI VZGOJNIH SKUPIN

Robert Rolih, univ. dipl. teolog
robert.rolih@sgv.si

tel.: 05 365 54 20

Simon Cigoj, univ. dipl. teolog in magister psihosocialne pomoči
simon.cigoj@sgv.si

tel.: 05 365 54 18

Kristina Slejko, magistrica profesorica pedagogike
kristina.slejko@sgv.si

tel.: 05 365 54 19

Neža Tomažič, uni. dipl. slov. in dipl. teol. štud.
neza.tomazic@sgv.si

tel.: 05 365 54 11 (recepcija)

SVETOVALNA SLUŽBA

Urška Doblehar, univ. dipl. soc. ped.
pomocnik.ravnatelja@sgv.si,

tel. na šoli: 05/365 53 13,
tel. v dijaškem domu: 05/365 54 24

DOMSKI KAPLAN

Ivan Likar, mag. pastoralne teologije
kaplan.dom@sgv.si

tel.: 05 365 54 10