Poslanstvo

Škofijska gimnazija Vipava je zasebni zavod, ki mladim po končani osnovni šoli daje možnost celostne vzgoje in dobre izobrazbe na temelju humanističnih in krščanskih vrednot.

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgoje in izobraževanja ter drugih dejavnosti, ki so s tem povezane in so navedene v Aktu o ustanovitvi.

Vzgojno in izobraževalno dejavnost opravlja zavod predvsem po programu splošne gimnazije in dijaškega doma. Škofijska gimnazija Vipava daje javnoveljavno izobrazbo na srednji stopnji. Dijaki zaključijo štiriletno šolanje z maturo. Maturanti naše gimnazije po maturi nadaljujejo študij na najrazličnejših fakultetah.