Domska skupnost

Vsi dijaki Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava so povezani v domsko dijaško skupnost. Domska dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji domskega življenja. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje. Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Domske skupnosti Dijaškega doma škofijske gimnazije Vipava. Delo domske skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo Domske skupnosti.

Vodstvo domske dijaške skupnosti 2021/2022

  • Predsednik: Matic Srnel, 3. vzgojna skupina
  • Tajnik: Kristjan Biancuzzi, 4. vzgojna skupina
  • Varuh dijakovih pravic: Lucija Žerjal, 3. vzgojna skupina
  • Referent Domske skupnosti za kuhinjo: Blažka Perše, 1. vzgojna skupina
  • Mentor: Simon Cigoj, vzgojitelj

Elektronski naslov: domska.skupnost@sgv.si

Predstavniki vzgojnih skupin v Dijaškem parlamentu 2021/2022

VZGOJNA SKUPINA

PREDSEDNIK

TAJNIK

KULTURNI REFERENT

ŠPORTNI REFERENT

PRVA

Blažka Perše

Metka Marc

 

 

DRUGA

Samuel Aluisi Škarja

Matej Košič

 

 

TRETJA

Matic Srnel

Matic Drobnič

 

 

ČETRTA

Iza Zeljković

Peter Lev Carli

 

 

 

Zapisniki sej Parlamenta Domske skupnosti  v šolskem letu 2021/2022