Domska skupnost

Vsi dijaki Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava so povezani v domsko dijaško skupnost. Domska dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji domskega življenja. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje. Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Domske skupnosti Dijaškega doma škofijske gimnazije Vipava. Delo domske skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo Domske skupnosti.

Vodstvo domske dijaške skupnosti 2022/2023

  • Predsednik: Matic Srnel, 1. vzgojna skupina
  • Tajnik: Metka Brigita Marc 2. vzgojna skupina
  • Varuh dijakovih pravic: Jana Muha 4. vzgojna skupina
  • Referent Domske skupnosti za kuhinjo: Blažka Perše 2. vzgojna skupina
  • Mentor: Simon Cigoj, vzgojitelj

Elektronski naslov: domska.skupnost@sgv.si

Predstavniki vzgojnih skupin v Dijaškem parlamentu 2022/2023

VZGOJNA SKUPINA

PREDSEDNIK

TAJNIK

KULTURNI REFERENT

ŠPORTNI REFERENT

PRVA

Matic Srnel

Matic Drobnič

Sara Robba

Rahim Mirzayev

DRUGA

Blažka Perše

Metka Brigita Marc

Neža Bucik

Ana Povšič

TRETJA

Primož Jurjevčič

Petra Godnič

Kristina Stantič

Matej Košič

ČETRTA

Jana Muha

Peter Lev Carli

Andraž Hvalica   David Belac

Zapisniki sej Parlamenta Domske skupnosti  v šolskem letu 2021/2022