Iz zgodovine

Škofijska gimnazija Vipava deluje od leta 1991 in je ponosna naslednica Srednje verske šole, ta pa je nastala znotraj Malega semenišča Vipava. Ker sta zgodovina in delovanje vseh treh ustanov neločljivo prepleteni, je zgodovina Srednje verske šole in zgodovina Malega semenišča tudi zgodovina Škofijske gimnazije Vipava.

Pomembne letnice:
1950 ustanovljeno Slovensko malo semenišče v Vipavi
1952 začetek delovanja malega semenišča
1957 ustanovljena Srednja verska šola
1991 ustanovljena Škofijska gimnazija Vipava
1994 ustanovljen Dijaški dom ŠGV
1999 odprtje nove šolske zgradbe
2001 odprtje prenovljenega dijaškega doma

Malo semenišče Vipava

Zgodovina srednjega šolstva v Vipavi se začne z letom 1952, ko se septembra v Malo semenišče vpiše prvih 19 gojencev. Dve leti prej je administrator Mihael Toroš izdal odlok o njegovi ustanovitvi.

Razlog za obstoj Malega semenišča v Vipavi v starem vipavskem župnišču je pravzaprav izguba Sedejevega semenišča v Gorici po letu 1947. Torošu je po več neodobrenih lokacijah le uspelo pridobiti pristanek oblasti za začetek šolanja fantov, »ki čutijo veselje za duhovniški poklic in se po končanih srednješolskih študijih mislijo posvetiti duhovniškemu stanu«. Od leta 1952 do leta 1957, ko so gojenci Malega semenišča obiskovali nižjo gimnazijo v Vipavi in višjo gimnazijo v Ajdovščini, je bilo v semenišče vpisanih 38 dijakov.

Srednja verska šola

Ukinitev gimnazije v Ajdovščini je botrovala uresničitvi začetnega namena, da bi semenišče v Vipavi delovalo kot gimnazija in internat. Leta 1957 je bila zato ustanovljena Srednja verska šola »za pripravljanje duhovnikov«, kot je zapisal Toroš. V letih njenega delovanja, od 1957 do 1991, jo je obiskovalo 507 dijakov.

Srednja verska šola se je na začetku srečevala z velikim pomanjkanjem učiteljskega kadra. Nekateri duhovniki so bili tako poslani na dodatne študije, da bi dobili primerno strokovno kvalifikacijo za poučevanje.

Ves čas svojega obstoja Srednja verska šola ni imela potrditve javnosti. Državna oblast spričeval te šole ni priznavala in njeni dijaki, gojenci Malega semenišča, so morali po končanih internih izpitih in maturi opravljati tudi izpite na državni gimnaziji, če so hoteli pridobiti javno priznano srednješolsko izobrazbo.

Škofijska gimnazija Vipava

Škofijska gimnazija Vipava je bila ustanovljena 15. maja 1991. Ustanovila jo je Škofija Koper z Odlokom številka 172/91, ki ga je podpisal takratni koprski škof Metod Pirih. Podlaga za to je bil leta 1991 sprejet Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, ki je tudi Cerkvi dal možnost ustanavljanja šol odprtega tipa z javno priznano veljavo.

Istega leta je bil program Škofijske gimnazije Vipava uradno priznan tudi pred državo. S tem se je šola odprla za vpis fantov in deklet. S povečanim vpisom je začelo prihajati do prostorske stiske. Od leta 1993 so v okviru koprske škofije tekla prizadevanja za pridobitev ustreznejših prostorov za delovanje ŠGV. Ta prizadevanja so bila kronana z odprtjem in blagoslovom novih prostorov na Goriški cesti dne 11. septembra 1999. Prejšnje stavbe na Grabrijanovi so bile preurejene za potrebe dijaškega doma.

Od leta 1991 je šolanje na Škofijski gimnaziji Vipava zaključilo že več kot 1450 maturantov. Ponosni smo na vsakega.

Dijaški dom

Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava je bil ustanovljen leta 1994. Prvotno so bivali v domu samo fantje, leta 1999 pa so bila nastanjena prva dekleta. Po preselitvi gimnazije v nove prostore so bili stari prostori šole preurejeni in prenovljeni za potrebe dijaškega doma. Dijaški dom sestavljata dve stavbi. Prenova prve stavbe je bila zaključena poleti 2000, druge stavbe pa do poletja 2001.

V prvih 25 letih delovanja je v Dijaškem domu ŠGV bivalo 586 mladih, večinoma iz koprske škofije in iz osrednje Slovenije.

Za sklep

Prvotni namen srednjega šolanja v Vipavi – izobrazba bodočih duhovnikov – je bil skozi leta obstoja treh predstavljenih ustanov upravičen. Izmed nekdanjih dijakov iz časa delovanja Malega semenišča in Srednje verske šole je izšlo preko 200 duhovnikov, od teh za koprsko škofijo preko 100. Iz let delovanja Škofijske gimnazije Vipava pa je med maturanti 25 duhovnikov in 3 redovnice.

Prihajajoči dogodki

Zaključni piknik v organizaciji domske skupnosti

Četrtkovo popoldne (20. junij) bomo preživeli v druženju, peki, igrah, plesu, petju, … Lepo nam bo!